تماس با ما

اطلاعات تمـاس بـا مـا:

شـماره تمـاس : 00982636669593

شـماره همــراه: 00989129254629

شـماره فـکـس: 00982636675667

ایـمیـل: info@golsabco.com

آدرس: کــرج، شهرک صنعتـی نـور